KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs na poziomie podstawowym dla dzieci w wieku 8 – 11 lat

 • Ciekawy, ambitny i inspirujący program nauczania
 • Na tym etapie nauka staje się bardziej systematyczna, uporządkowana, aby położyć solidny fundament pod dalszy sukces w nauce języka
 • Bardzo ważnym aspektem w programie jest uwzględnienie rozwoju we wszystkich obszarach języka obcego (gramatyka, słownictwo, wymowa) jak i we wszystkich umiejętnościach (mówienie, rozumienie, pisanie i czytanie).
 • Poważna nauka, ale w lekkiej formie z dodatkiem gier, zabaw i ruchu.

 Główne cele to:

 1. doprowadzenie uczestników do poziomu w pełni komunikacyjnego (dziecko POTRAFI mówić w języku obcym)
 2. wysoki wynik egzaminu ÓSMOKLASISTY
 3. wprowadzenie trudniejszych zagadnień gramatycznych i szkolno-egzaminacyjnej formy zadań
 4. zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej
 5. uświadomienie roli znajomości języka obcego oraz motywowanie uczniów do nauki.

Kurs kontynuacyjny dla starszych dzieci w wieku 12 – 15 lat

 • Bardzo ważnym aspektem w programie jest uwzględnienie rozwoju we wszystkich obszarach języka obcego (gramatyka, słownictwo, wymowa) jak i we wszystkich umiejętnościach (mówienie, rozumienie, pisanie i czytanie).
 • Kontynuacja nauki oraz stopniowe wprowadzanie teoretycznych ćwiczeń gramatycznych oraz szkolnej i egzaminacyjnej formy zadań.
 • Osiągnięcie umiejętności w swobodnej komunikacji w języku obcym, choć bez zachowania perfekcyjnej formy gramatycznej.
 • Nacisk na rozumienie dłuższych tekstów, poszerzanie słownictwa, rozumienie ze słuchu oraz gramatykę.

Główne cele to:

 1. doprowadzenie uczestników do poziomu w pełni komunikacyjnego (dziecko POTRAFI mówić w języku obcym)
 2. wysoki wynik egzaminu ÓSMOLKASISTY
 3. wprowadzenie trudniejszych zagadnień gramatycznych i szkolno-egzaminacyjnej formy zadań
 4. zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej
 5. uświadomienie roli znajomości języka obcego oraz motywowanie uczniów do nauki

8 EXAM STUDIO

Intensywny kurs dedykowany młodzieży i jej potrzebom

(Egzamin Ósmoklasisty)  14 – 15 lat

 • Najważniejszym elementem zajęć jest rozwijanie wszystkich umiejętności językowych w kontekście zadań egzaminacyjnych, tj. rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedzi pisemnej.
 • Utrwalanie struktur gramatycznych oraz słownictwa, które są regularnie poszerzane.
 • Wiedza kursantów jest regularnie sprawdzana zgodnie ze standardami obowiązującymi przy ocenianiu prac, przez co mają świadomość tego, w jakim stopniu opanowali materiał wymagany na egzaminie i jakiego wyniku mogą się spodziewać.
 • Ważnym elementem kursu jest LEARNING AWARNESS – budowanie świadomości językowej, motywowanie do nauki, wzbudzanie refleksji nad wartościami płynącymi z edukacji i jaką rolę w życiu pełni np. znajomość języków obcych, a także rozwijanie umiejętności samooceny, podejmowania decyzji i wyrażania własnych opinii.

Główne cele to:

 1. doprowadzenie uczestników do poziomu w pełni komunikacyjnego (dziecko POTRAFI mówić w języku obcym)
 2. wysoki wynik egzaminu ÓSMOLKASISTY
 3. wprowadzenie trudniejszych zagadnień gramatycznych i szkolno-egzaminacyjnej formy zadań
 4. zapewnienie dobrych ocen w szkole podstawowej
 5. uświadomienie roli znajomości języka obcego oraz motywowanie uczniów do nauki

MATURA EXAM STUDIO

Program dedykowany starszej młodzieży.

Najważniejsze założenia programu to:

 • Najważniejszym elementem zajęć jest rozwijanie wszystkich umiejętności językowych w kontekście zadań egzaminacyjnych I NIE TYLKO!
 • Solidna podstawa dla egzaminu maturalnego (w zależności od poziomu kursu do matury na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). w przypadku niższych poziomów grup  – zgodność programowa z tokiem nauczania w szkole (poziom matury na poziomie podstawowym), w przypadku wyższych poziomów grup – wyprzedzanie materiału szkolnego (poziom matury na poziomie rozszerzonym).
 • Praktyczna umiejętność posługiwania się językiem obcym, przede wszystkim w kontekstach sytuacyjnych i rozwijanie umiejętności samooceny, podejmowania decyzji i wyrażania własnych opinii.
 • Materiał prowokuje do dyskusji i umożliwia kształtowanie własnych opinii.
 • Kładziemy nacisk na wykorzystanie poznanego słownictwa i struktur w codziennej komunikacji.

KURSY
COFFEE TIME
A1 – B2

Kurs dla dorosłych:

 • Angażujący program nauczania.
 • Idealne dopasowanie grupy według stopnia zaawansowania kursantów.
 • Systematyczne rozwijanie wszystkich umiejętności językowych: czytania, mówienia, słuchania i pisania.
 • Kładziemy szczególny nacisk na prawidłową komunikację i rozwijanie biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim.
 • Miła i przyjazna atmosfera.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

przy wykupieniu przynajmniej 10 lekcji